• (+90) 312 427 48 01
 • info@mikrogenlab.com

HİZMETLER

 • Doğum Sonrası Genetik Tanı (Postnatal Tanı?)

 • Sitogenetik analiz gerektiren durumlardan sık karşılaşılanları arasında; konjenital malformasyonlar, gonadal bozukluklar, zeka gerilikleri, kısırlık, tekrarlayan düşükler yapma, maligniteler ve tüm bunların yanısıra doğum öncesi tanı gerektiren vakalar sayılabilir. İşte belirtilen tüm bu olgularda ve yanısıra doktorunuzun uygun gördüğü diğer durumlarda da genetik test yapılması gereklidir.

  Sitogenetik İnceleme Kimlere Yapılmalıdır?

  Sitogenetik tanı amacıyla gerekli olduğu hallerde periferik kan, amnion sıvısı, koryon villüs biopsi materyali, düşük materyali, cilt biopsi materyali, kemik iliği ve solid dokulardan (gonad, tümör dokusu vb.) kromozom analizi yapılması işlemidir.
  Kromozom analizi yapılmasını gerektiren durumlar:

  1. Tekrarlayan gebelik kayıpları,
  2. İntrauterin ölüm,
  3. Nedeni belirlenemeyen ölü doğum,
  4. Neonatal ölüm,
  5. Konjenital malformasyonlar,
  6. Kuşkulu genital yapı,
  7. Sebebi belirlenemeyen mental-motor retardasyon,
  8 Gelişme gerilikleri,
  9. Primer amenoreler,
  10. Bazı sekonder amenoreler,
  11. Diğerleri