• (+90) 312 427 48 01
 • info@mikrogenlab.com

HİZMETLER

 • HLA (doku uyumlu kardeş)

 • Preimplantasyon Genetik Tanı Yardımı ile HLA Analizi:

  HLA UYUMLU KARDEŞ

  Bu yöntem; genetik hastalık taşıyan    vekök hücre nakli için yaşayan hasta çocuğu
  İleHLA    (HumanLeukocyteAntigen)uyumu gösteren sağlıklı çocuk sahibiolmak isteyen aileler için çok önemli bir tekniktir. Doğal siklusa bıraklıdığındasağlıklı çocuk sahibi olma şansının %25 ve HLAuyumlulukgösterenkardeşindoğmaolasılığının da %20 olduğu göz önünde bulundurulduğunda hasta çocuğu olangenetikhastalıktaşıyıcısı    çiftlere,HLAve
  tanı amaçlı PGT destekli bir IVF siklusu önerilmelidir.

  Günümüzde;beta-talasemivelöseminindeiçerisinde bulunduğu bazı hematopoietikhastalıklarıntedavisindeallojenikkemikiliği transplantasyonu yapılmaktadır. Bu
  TiphastalıklarıntedavisindeHLA-uyumludonörlerden yapılan transplantasyon işlemleri başarılı sonuçlar vermektedir.

  HLA uyumlu PGT nasıl yapılıyor?
  Biyopsiyi takiben alınan blastomerhücrelerinin değerlendirilmesindemutasyonun görüldüğü gen bölgeleri veHLAgeninin A, B, C ve DRB bölgelerinin fragmentanalizleri ve genotiplemeleri yapılmaktadır.HLA    bölgesindebulunanenaz8  polimorfikSTR markerının analizi ile kontaminasyon ve HLAgenleriarasıcrossing-overihtimalindenkaynaklanacak hataların önüne geçerek testin doğruluğunu arttırmak mümkün olmaktadır.
  HLAuyumluvetarananmutasyonyönünden sağlıklı embriyo bulunma oranıgenel itibariyle 3/16 olması sebebiyle IVF uygulamasında mümkün olduğunca yükseksayıda embriyo eldesi önemldir.